Krize neskončila jen u nás

Roky 2021 a 2022 zanechaly v celé Evropě v sektoru chovu prasat hluboké rány. Zdá se ale, že rok 2023 alespoň částečně zlepšil ekonomickou situaci a zároveň také náladu chovatelů. Podle dat z ústřední evidence se od jara začaly mírně navyšovat stavy prasat celkem i prasnic. Momentálně je poslední spolehlivé hlášení ze září. V té době už byly stavy prasnic přibližně o 3,5 % vyšší než o rok dříve. Podle předběžných čísel za listopad je růst ještě větší. Prasnic bylo zřejmě o 7 % víc (82 tisíc.) a prasat celkem o 5 % víc (1,37 mil.).

Česká republika však není jedinou zemí, kde se chov zotavuje. Podobné informace přišly také z Německa. Předběžná data ze statistického úřadu sice dál ukazují, že se od května 2023 do konce roku stavy prasnic prakticky nezměnily. Stavy v kategorii výkrmu jsou dál výrazně nižší. V porovnání s květnem 2023 o 11 % (celkem 9,6 mil. prasat), ale na obrat v nejbližších měsících ukazují stavy selat. Ty za posledních šest měsíců vzrostly o 3,7 %. V Německu tak bylo v listopadu evidováno 10,2 milionu selat. Vzhledem ke stagnující populaci prasnic jde nárůst evidentně na konto dovozu.

Zdroj: MZe a Pig333.com