Na podání žádosti už jen několik dní

Chovatelé, kteří chtějí žádat o dotace na ozdravení stáda prasat od vyjmenovaných nemocí (8.F.d.) a dosud žádost nepodali, by si měli pospíšit. Jejich příjem totiž bude probíhat jen do konce měsíce ledna. Ministerstvo zemědělství v zásadách rozhodlo, že na základě žádosti budou opět vypláceny zálohy. Tentokrát ve výši 300 Kč na ustajovací místo. Podle zkušeností a informací ze SZIF je možné očekávat výplatu záloh už v polovině března.

Vzhledem k současnému vývoji je třeba předpokládat, že i v tomto dotačním roce budou prostředky kráceny. Každý chovatel tak musí zvážit, zda se chce do programu zapojit. Podle schválené zálohy se dá předpokládat, že by konečná sazba neměla poklesnout pod 450 Kč na ustajovací místo.

SCHP