Po malém klopýtnutí cena prasat drží

Zlevňování jatečných prasat v Německu naštěstí trvalo jen jeden týden. Ve středu vyhlášená cena je stejná, jako ta z předchozího týdne. Základem pro výpočet tak budou znovu 2 Eura za kilogram JUT za tepla. Naproti tomu v Dánsku zlevňování pokračuje. Cena se snížila o 40 ore (5 centů) na 11,80 DKK (1,58 €). Ačkoli se dánská cena zdá za současných podmínek extrémně nízká, je vždy třeba započítat i podíl na hospodaření jatek, který je vyplácen na konci roku.

Zaškobrtnutí trhu s jatečnými prasaty nijak nevyvedlo z rovnováhy obchod se selaty. Na Nord-West burze dál platí cena 73 Euro za pětadvacetikilové sele a stejné je to i v Nizozemí. Jediné zakolísání je patrné v Dánsku, kde exportní selata s nejvyšším zdravotním statutem zlevnila na 88,52 € za sele o hmotnosti 30 kilogramů.

Poslední data z trhu v ČR jsou ze třetího lednového týdne. Ten proběhl ještě v klidu a beze změn. Průměrná cena ve třídách SEU byla 51,93
Kč/kg. Za pozornost stojí, že i v tomto týdnu byly porážky na referenčních trzích v meziročním srovnání mírně vyšší (109 %). To signalizuje pomalé zotavování po krizi.

Tak jako obvykle je pro vývoj u nás nejdůležitější to, co se odehrává v sousedním Německu. Proto není velkým překvapením, že pro příští týden je u nás znovu plošně vyhlášena cena 50 Kč/kg.

-JS--