Dotace na ozdravování se změní

Evropská komise minulý týden notifikovala České republice úpravu dotačního titulu na ozdravování stád prasat. Dotační program 8.F.d. byl bezpochyby jedním z nejdůležitějších nástrojů, které pomohly chovatelům přečkat kritické roky. Od samého počátku se s ním ale pojila velká administrativní náročnost. Vkládání stohů faktur do systému SZIF bylo pro mnohé chovatele noční můrou.

Právě tento problém řeší úprava, která byla k notifikci odeslána. Chovatel by samozřejmě daňové doklady musel mít k dispoici, ale nebude je nutné odesílat na SZIF. Ústav zemědělských informací vypočetl na základě modelů jednotnou částku, která odpovídá vykonávaným činnostem. Chovatel tak bude moci jen odeslat na SZIF počty ustajovacích míst, kterých se podpora týká a k tomu potvrzení KVS, že skutečně byly veškeré kroky, uvedené v ozdravovacím programu, provedeny.

O tom, zda bude možné pravidla upravit už pro probíhající dotační rok nebo zda bude nutné počkat až na ten příští, bude Svaz chovatelů prasat s MZe jednat.

Stejná úprava byla schválena i u programu 8.F.c (drůbež).

Zdroj: Evropská komise