Další kolo kurzu pro chovatele

Veterinární univerzita Brno pořádá další kolo "Specializované odborné průpravy se zaměřením na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat". Absolventi kurzu mohou ve svých chovech provádět některé odborné veterinární úkony. Konkrétně jde o kastraci selat do 7 dní věku, krácení ocásků, snižování zubů sajících selat a úpravu paznehtů. Bez tohoto odborného školení může všechny výše uvedené úkony provádět pouze veterinář nebo veterinární technik.

Kurz bude probíhat on-line na platformách Zoom a Moodle 26.2.2024. Kurz bude trvat 10 hodin teoretické výuky, bude zakončena zkouškou a zasláním osvědčení.

Účastníky programu mohou být chovatelé, kteří splňují požadavky odborné způsobilosti: minimálně středoškolské vzdělání s maturitou ve veterinárním oboru, nebo v oboru, který odpovídá druhu a rozsahu činnosti – lékařství, chemie, biologie nebo zootechnika. 

Na kurz je možno se hlásit on-line nejpozději 16.2.2024. Další detaily včetně přihlášky najdete na https://www.vetuni.c....

Zdroj: VFU