Vůně pomáhá

Není nic nového, že se výrobci snaží udělat prestartery pro selata co nejzajímavější. Chtějí co nejdříve naučit selata přijímat pevnou potravu a zredukovat tak poodstavový stres. Protože prasata velmi dobře cítí, přidávají do krmiv vůně. Až dosud ale zůstal úplně stranou pozornosti druhý případ, kdy je snahou chovatelů zajistit maximální příjem krmiva - doba kojení.

Po porodu bývá často problém "rozkrmit" prasnice tak, aby příjem dokázal co nejvíce pokrýt produkci mléka. Pokud se to nepodaří dochází k mnoha zdravotním problémům, které vyústí v lepším případě ve zhoršení růstu selat a reprodukčním problémům prasnice na dalších vrzích. V horším případě dochází ke ztrátám selat a prasnic.

Pokud bylo krmivo v době kojení "navoněno", prokazatelně se zvýšil příjem krmiva prasnicemi a projevilo se to i v užitkovosti vrhu. Selata dosáhla o více než kilogram vyšší odstavové hmotnosti, což se ale nijak neprojevilo na kondici prasnice. Změna výšky hřbetního tuku byla stejná u prasnic s ošetřeným krmivem jako u kontrolní skupiny.

Kromě těchto viditelných benefitů se lepší příjem krmiva projevil také ve složení střevní mikroflóry. Menší výskyt negativních anaerobních bakterií a některých potenciálních patogenů ukazuje, že se prasnice mnohem lépe vypořádaly s oxidativním stresem v průběhu kojení.

Zdroj: Animal Nutrition