PGRLF ukončilo další kolo investičního programu Zemědělec

Od 6. prosince loňského roku mohli zájemci podávat žádosti o podporu z programu Investiční úvěry Zemědělec. Ten je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby a umožňuje snížit jistinu úvěru v okamžiku poskytnutí až o 400.000 Kč, maximálně však 30 % z celkové výše úvěru.

Toto kolo bylo na začátku února ukončeno. Celkový limit pro dané kolo tohoto programu byl předem stanoven na 250 přijatých žádostí. Tato kvóta již byla naplněna a program se uzavírá.

Zdroj: PGRLF