Rovnováha se v prvním pololetí udrží

Podle pravidelné čtvrtletní zprávy, kterou vydává Rabobank, se na trhu v prvním pololetí projeví několik klíčových faktorů. Na jedné straně se projeví výrazné snížení stavů v některých důležitých produkčních oblastech. V Dánsku klesly stavy o 20 %, v Nizozemí o 15 % a v Německu o 10 %. Ačkoli se zdá že momentální situace poklesy ukončila, budou porážky v prvním pololetí tímto poklesem rozhodně poznamenány. Snižování stavů navíc není jen záležitostí EU. Také v USA klesají stavy prasnic. Pokles je ale mírný a zvyšování produktivity ho vyrovná.

Na druhé straně je předpokládán pokles zájmu na mezinárodním trhu. V tomto okamžiku jsou porážky v Asii výrazně vyšší, protože se chovatelé snaží zbavit prasat. Jejich ekonomická situace je velmi špatná a ve druhém pololetí se dají předpokládat nižší porážky. Nyní je ale prasat nadbytek. Vše navíc komplikuje situace okolo Suezského průplavu a Rudého moře. Celkově tedy mezinárodní obchod v prvním pololetí zřejmě zpomalí.

Zdroj: Rabobank