Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Příjem "Jednotné žádosti" otevřen  (Týden 14, rok 2021)
Celá řada dotačních programů, které jsou financovány z prostředků EU, je zahrnuta pod takzvanou Jednotnou žádost. Jedná se především o přímé platby, podporu citlivých komodit a znevýhodněných oblastí. Pro chovatele prasat je zajímavá především dotace na dobré životní podmínky zvířat. SZIF, který všechny tyto programy administruje, vydal příručku pro žadatele, ve které jsou shrnuty veškeré podstatné informace.
Číst dál ...

Začínají výplaty dotací na welfare  (Týden 13, rok 2021)
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal vydávat rozhodnutí na Dobré životní podmínky zvířat. Mezi zemědělce se v rámci této dotační podpory rozdělí 755 milionů korun.
Číst dál ...

Agricovid 2 je stále otevřen  (Týden 13, rok 2021)
Ministerstvo zemědělství v návaznosti na pokračování negativních dopadů v důsledku přijatých opatření proti koronaviru připravilo 2. výzvu dotačního programu Agricovid. Ten by měl přispět ke stabilizaci sektoru produkce potravin a zemědělských produktů, a zejména eliminovat riziko ukončení činnosti potravinářských a zemědělských podniků, které se podílejí na zajištění základních potravin pro obyvatele České republiky.
Číst dál ...

Prasata v dalším kole PRV zřejmě nebudou  (Týden 12, rok 2021)
V tomto týdnu zasedal monitorovací výbor Programu rozvoje venkova, který projednával pravidla a preferenční kritéria pro 12. kolo PRV, které by se mělo otevírat v červnu letošního roku. I přes snahu Agrární komory a Svazu chovatelů prasat se s největší pravděpodobností chov prasat nedostane mezi podporované sektory.
Číst dál ...