Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Blíží se konec podávání jednotné žádosti  (Týden 18)
Již jen několik dní (do 15. května) je možno podávat jednotnou žádost o dotace, jejíž součástí je i žádosti o dotaci na dobré životní podmínky prasat.
Číst dál ...

Výklad dotací na welfare se dál zpřesňuje  (Týden 17)
Tak jako každý dotační titul, i ten na welfare prasat z národních zdrojů trpí některými novorozeneckými chorobami. Ačkoli je manuál, který je možné najít na stránce http://eagri.cz/publ..., takřka vyčerpávající, najdou se otázky, na které nedává jasnou odpověď.
Číst dál ...

Chovatelé mohou podávat jednotnou žádost  (Týden 16)
Dotace na welfare z programu rozvoje venkova se už zabydlely v dotačním kalendáři většiny chovatelů prasat. Připomínat proto nutnost podat do 15. května jednotnou žádost snad již není potřeba. Přesto upozorňujeme, že již téměř dva týdny (od 9. dubna) je možno tuto žádost o dotace podávat.
Číst dál ...

Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat  (Týden 12)
Jedním z podprogramů nového dotačního titulu na welfare je i zlepšení stájového mikroklimatu - jinými slovy snížení úrovně amoniaku. Tento podprogram byl schválen Evropskou komisí za předpokladu dodržení následující podmínky: podniky spadající pod IPPC nemohou o dotaci žádat, pokud mají v integrovaném povolení uvedenou podmínku používání BAT 3. d – používání krmivových přísad omezujících celkový vyloučený dusík.
Číst dál ...