Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Podpora PGRLF stále otevřena  (Týden 26)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. spustil v pondělí 15. června 2020 příjem žádostí do nového programu PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. O tento druh podpory je mezi zemědělci zájem, což dokládá více než 1.200 žádostí přijatých PGRLF během několika dnů od spuštění. I přes vysoký počet přijatých žádostí je tento program pro zájemce o podporu stále otevřen a mohou se do něj hlásit prostřednictvím jednoduchého elektronického formuláře na http://www.pgrlf.cz.
Číst dál ...

Úpravy v zadávání dokladů u dotací na ozdravení  (Týden 26)
Žadatelé na DP 8.F. již nemusí mít v kopiích účetních dokladů rozepsané konkrétní částky vztažené k jednotlivým turnusům, halám a hospodářstvím. Nemusí ani k danému dokladu přikládat přílohu (rozpis) obsahující tyto informace. Zcela dostačující je vyplnění daných údajů do Aplikace pro daňové a účetní doklady na Portálu farmáře.
Číst dál ...

Změna zásad  (Týden 24)
Před několika týdny informovaly Vepřovinky o změně zásad pro dotace. Ministerstvo zemědělství spolu se SZIF připravili změny, které pro chovatele mohou znamenat nutnost určitých úprav. První z bodů významných pro chovatele prasat se týká nákladů na optimalizaci řízeného větrání. Na základě kontrol NKÚ z minulého roku dochází ke změně, která omezuje uznatelné náklady na tyto činnosti. Chovatel může v rámci výpočtu sazby využít 100% nákladů na servisní práce a maximálně 30% materiálových nákladů. Pokud již někdo z chovatelů vložil faktury za optimalizaci větrání do aplikace pro přípravu účetních dokladů na Portálu farmáře, by se měli k tomuto bodu vrátit a upravit ho do souladu s novým zněním zásaad.
Číst dál ...

Poslední možnost podat jednotnou žádost  (Týden 24)
V pondělí 15. června bude končit lhůta, ve které mohou zájemci podat Jednotnou žádost (JŽ) za rok 2020. Nestihnou-li zájemci podat žádost v řádném termínu, mohou tak učinit ještě do 10. července, ovšem se sankcí 1% za každý pracovní den.
Číst dál ...