Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Při snižování emisí žadatelé uspěli  (Týden 24, rok 2024)
Na jaře vypsalo MZe třetí kolo investičního programu rozvoje venkova ze Strategického plánu. Kolo bylo zaměřeno na snižování emisí NH3 a skleníkových plynů ze zemědělství a precizní zemědělství. Jde o novinku, která byla v této podobě vypsána poprvé a možná proto byla poptávka ze strany žadatelů nižší. V záměru určenému pro živočišnou výrobu bylo podáno jen 101 žádostí v celkovém objemu blížícím se 1 miliardě korun. Všechny byly doporučeny k realizaci.
Číst dál ...

Dotace na ozdravování se změní  (Týden 22, rok 2024)
Dlouhodobá snaha Svazu chovatelů prasat o změnu dotačního titulu 8.F.d. se konečně setkala s úspěchem. Upravený program prošel notifikací a v Zásadách pro dotace se objeví v novém znění.
Číst dál ...

PGRLF otevře 18. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec  (Týden 17, rok 2024)
Program Investiční úvěry Zemědělec je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby. Z programu je možné financovat investiční majetek, především zemědělskou techniku. Podmínkou pro přidělení úvěru je, aby podnik v uplynulých 24 měsících neuzavřel smlouvu s PGRLF o poskytnutí úvěru ve stejném programu.
Číst dál ...

Zálohy na welfare jsou jisté  (Týden 17, rok 2024)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo zpřesnění zásad pro dotace, které obsahuje zálohy na národní dotační tituly na zlepšení welfare, o kterých informovaly minulé Vepřovinky. Nově bylo vloženo ustanovení "Na základě výše uvedených žádostí o dotaci pro rok 2024, ve kterých jsou uvedena registrační čísla hospodářství s předpokládanými počty kusů zvířat předmětných dotačních podprogramů daného dotačního programu, bude žadateli vyplacena záloha na dotaci ve výši 50 % z celkové předpokládané částky uvedené v žádosti o dotaci.".
Číst dál ...