Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


PGRLF pokračuje v příjmu žádostí do programu Zemědělec  (Týden 38)
Od 1. října 2020 bude PGRLF pokračovat v příjmu žádostí o podporu do programu Zemědělec. Jedná se o podporu ve formě subvencí části úroků z komerčních úvěrů, které jsou zaměřeny na investice související s podnikáním v oblasti zemědělské prvovýroby. Předpokládá se tedy především podpora investic do nákupu nové zemědělské techniky, přičemž podporovaná investice by měla vést mimo jiné k rozvoji českého zemědělství a venkova.
Číst dál ...

Žádost o dotaci na welfare musí být podána do konce září  (Týden 36)
Dotační období u dotací na welfare (20.C) je vždy od 1.10. do 30.9. následujícího roku. Stále tedy ještě nebyl ukončen dotační rok 2020. Přesto musí chovatelé už v termínu od 1. do 30. září podat žádost o dotace na rok 2021. Žádost je podávána za všechny podprogramy titulu 20.C. najednou. V žádosti je třeba uvést veškeré podprogramy, které chovatel hodlá využít a k nim i čísla hospodářství, kde budou podprogramy zavedeny. Po podání žádosti již nebude možné podprogramy přidat nebo odebrat. Chovatel, který do konce září nepodá žádost o dotaci, nebude moci v roce 2021 z dotačního programu 20.C. čerpat.
Číst dál ...

Žádost o dotaci na welfare musí být podána do konce září  (Týden 36)
Dotační období u dotací na welfare (20.C) je vždy od 1.10. do 30.9. následujícího roku. Stále tedy ještě nebyl ukončen dotační rok 2020. Přesto musí chovatelé už v termínu od 1. do 30. září podat žádost o dotace na rok 2021. Žádost je podávána za všechny podprogramy titulu 20.C. najednou. V žádosti je třeba uvést veškeré podprogramy, které chovatel hodlá využít a k nim i čísla hospodářství, kde budou podprogramy zavedeny. Po podání žádosti již nebude možné podprogramy přidat nebo odebrat. Chovatel, který do konce září nepodá žádost o dotaci, nebude moci v roce 2021 z dotačního programu 20.C. čerpat.
Číst dál ...

Schvalování individuálního ozdravného programu se blíží  (Týden 34)
Pro žadatele o dotace z dotačního titulu 8.F. se blíží velmi důležitá povinnost. Před začátkem dotačního období musí s příslušnou KVS projednat Individuální ozdravný program, který se stane základem všech opatření provedených v rámci ozdravování. Letos poprvé vydal SZIF vzor, kterým by se měli chovatelé řídit. Nejedná se ale o žádnou obrovskou změnu, protože prakticky celý stávající ozdravný program vloží žadatelé do části "Popis chovatelské praxe a popis nadstandardních úkonů". Novinkou je tak vlastně jen část "Uplatňovaná opatření", kde by měl žadatel přeškrtnout ty úkony, které v rámci ozdravování určitě dělat nebude.
Číst dál ...