Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Náležitosti žádosti o dotaci se nemění  (Týden 42)
Chovatelé, kteří mají vedle prasat také drůbež, možná mírně znejistěli, jak mají vypadat přílohy k žádosti o dotace na welfare - konkrétně programu 20.C.b., který řeší zlepšení stájového klimatu s využitím biotechnologických přípravků. V sesterském dotačním titulu u drůbeže totiž došlo k mírné změně, podle níž je třeba přikládat vzorové faktury jen podle základního označení krmné směsi (BR1, BR ...).
Číst dál ...

Předběžné žádosti ještě jednou  (Týden 39)
Už dvakrát jsme informovali o nutnosti podávat v letošním roce předběžné žádosti o dotace nejen na dotační tituly na welfare, ale nově také na tituly 8.F. (Ozdravování chovů). Ještě jednou upozorňujeme, že předběžná žádost musí být podána nejpozději 30.9. tedy do pondělí příštího týdne. Pokud chovatel tuto předběžnou žádost nepodá, nebude moci v příštím roce o dotaci žádat. Na druhé straně ale není povinnost žádat o dotace ze všech titulů, na které podal předběžnou žádost.
Číst dál ...

Hypotetický scénář  (Týden 38)
Jednou ze změn v zažitém způsobu podávání žádostí o národní dotace je hypotetický scénář. Ten byl sice pro velké podniky povinný i dříve. Na základě kontroly národních dotací ze strany NKÚ v loňském roce však musí být nyní lépe zdokumentován. Jeho jádrem sice zústává konstatování, zda by žadatel bez dotace činnosti, které jsou podporovány, prováděl či ne. Je však třeba toto tvrzení doložit ekonomickou analýzou.
Číst dál ...

Předžádosti k dotacím na ozdravování  (Týden 36)
Pro žadatele o dotace na ozdravování chovů se objevuje, vedle nutnosti nechat si schválit ozdravný program do konce měsíce, ještě další povinnost. Tak jako u ostatních dotačních programů, tak i u programů 8.F., bude od letošního roku nutno podávat předběžnou žádost. Tu je nutno podat na odpovídající regionální pracoviště SZIF nejpozději do 30.9.2019. Bez podání této předběžné žádosti nebude možno žádat na konci dotačního období o vlastní dotaci.
Číst dál ...