Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Zelená nafta se snad zjednoduší  (Týden 41)
Zemědělský výbor parlamentu České republiky projednával v minulém týdnu pravidla vratky spotřební daně u paliv spotřebovaných v zemědělství - takzvané zelené nafty. Obzvlášť v rostlinné výrobě je dnes evidence a vykazování velmi složité. Výbor proto navrhl výrazné zjednodušení: mělo by stačit prokázat evidenci využití půdy pro zemědělství nebo to, že je zemědělec evidovaný mezi chovateli. Pak by byla spotřeba pro zemědělské účely automaticky prokázaná.
Číst dál ...

Žádosti o dotace na welfare je už teoreticky možné podávat  (Týden 40)
Nový dotační program na zlepšení životních podmínek v chovu prasat (dotační titul 20.C.) již dospěl do okamžiku podávání žádosti o dotaci. Tedy alespoň teoreticky. Žádosti by totiž podle manuálu měly být podávány od 2. do 31. října. Prakticky však budou muset chovatelé s podáváním žádostí počkat. Součástí žádosti je totiž, mimo jiné, potvrzení o stavech zvířat, které vydá ČMSCH na základě informací z ústřední evidence.
Číst dál ...

Poslední kolo PRV ....  (Týden 38)
S největší pravděpodobností poslední kolo PRV které bude obsahovat výzvu k investicím do zemědělských podniků se blíží. Příjem žádostí prostřednictvím Portálu farmáře bude probíhat od 9. do 30. října 2018. Přestože jsou v rámci tohoto kola vypsány i další operace, má výzva k investicím do zemědělských podniků (4.1.1.) zdaleka největší objem alokovaných prostředků.
Číst dál ...

Ministerstvo se snaží posílit dotace pro chovatele prasat  (Týden 23)
O jednu miliardu na celkovou částku 3,05 mld. korun byly v letošním prvním pololetí posíleny finanční prostředky na národní dotace. Přesto Ministerstvo zemědělství pokračuje ve vyjednávání o dalším posílení jejich rozpočtu.
Číst dál ...