Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Hypotetický scénář  (Týden 38)
Jednou ze změn v zažitém způsobu podávání žádostí o národní dotace je hypotetický scénář. Ten byl sice pro velké podniky povinný i dříve. Na základě kontroly národních dotací ze strany NKÚ v loňském roce však musí být nyní lépe zdokumentován. Jeho jádrem sice zústává konstatování, zda by žadatel bez dotace činnosti, které jsou podporovány, prováděl či ne. Je však třeba toto tvrzení doložit ekonomickou analýzou.
Číst dál ...

Předžádosti k dotacím na ozdravování  (Týden 36)
Pro žadatele o dotace na ozdravování chovů se objevuje, vedle nutnosti nechat si schválit ozdravný program do konce měsíce, ještě další povinnost. Tak jako u ostatních dotačních programů, tak i u programů 8.F., bude od letošního roku nutno podávat předběžnou žádost. Tu je nutno podat na odpovídající regionální pracoviště SZIF nejpozději do 30.9.2019. Bez podání této předběžné žádosti nebude možno žádat na konci dotačního období o vlastní dotaci.
Číst dál ...

Dotační sezóna začíná  (Týden 35)
Pro všechny, kdo žádají dotace z národních prostředků, začíná nejdůležitější období roku. Prvními, kdo musí podávat žádosti o dotace, jsou chovatelé přeštických prasat. Žádosti na dotace musí být zaslány na Svaz nejpozději do 13.9.2019. Dalšími na řadě jsou nukleové a šlechtitelské chovy. Dotace na ověřování původu, kontrolu užitkovosti a testaci kanečků mají termín 1.10.2019.
Číst dál ...

Ozdravný program je nutné schválit do konce září  (Týden 34)
V dotačních programech na ozdravování chovů prasat došlo v průběhu letošního jara, kvůli nálezům NKÚ, k některým změnám. Tou, která je momentálně nejaktuálnější je povinnost mít individuální ozdravný program (IOP) schválený již před začátkem dotačního období - tedy nejpozději 30.9.2019.
Číst dál ...