Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Úspěšnost v sedmém kole PRV bude zřejmě malá  (Týden 45)
Státní zemědělský a intervenční fond zveřejnil na svých webových stránkách informace o příjmu žádostí ze sedmého kola PRV. Chovatele prasat bude jako tradičně zajímat především opatření na modernizaci chovů prasat (4.1.1), který je ze všech vyhlášených programů největší. V jeho rámci požádali zemědělci celkem o 5,5 mld. Kč. To je výrazně víc, než kolik je pro program určeno. V rámci tohoto kola bylo pro modernizaci počítáno přibližně s 2 miliardami korun.
Číst dál ...

Konec příjmu žádostí  (Týden 43)
Konec října je z pohledu dotací velmi důležitým obdobím. Již za pár dní bude ukončen příjem žádostí u dvou, pro chov prasat, významných programů. Prvním z nich jsou dotace na welfare z národních prostředků. Chovatelé, kteří mají hoodlají z programu čerpat prostředky a po dobu závazku dodržovali požadované standardy musí veškeré dokumenty doručit na Oddělení pro příjem žádostí (OPŽL) nejpozději 31.10.2018. Je třeba předložit žádost a veškeré přílohy dokládající provádění celého programu. Detailní manuál, naleznete na stránce http://eagri.cz/publ....
Číst dál ...

Zelená nafta se snad zjednoduší  (Týden 41)
Zemědělský výbor parlamentu České republiky projednával v minulém týdnu pravidla vratky spotřební daně u paliv spotřebovaných v zemědělství - takzvané zelené nafty. Obzvlášť v rostlinné výrobě je dnes evidence a vykazování velmi složité. Výbor proto navrhl výrazné zjednodušení: mělo by stačit prokázat evidenci využití půdy pro zemědělství nebo to, že je zemědělec evidovaný mezi chovateli. Pak by byla spotřeba pro zemědělské účely automaticky prokázaná.
Číst dál ...

Žádosti o dotace na welfare je už teoreticky možné podávat  (Týden 40)
Nový dotační program na zlepšení životních podmínek v chovu prasat (dotační titul 20.C.) již dospěl do okamžiku podávání žádosti o dotaci. Tedy alespoň teoreticky. Žádosti by totiž podle manuálu měly být podávány od 2. do 31. října. Prakticky však budou muset chovatelé s podáváním žádostí počkat. Součástí žádosti je totiž, mimo jiné, potvrzení o stavech zvířat, které vydá ČMSCH na základě informací z ústřední evidence.
Číst dál ...