Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Již jen pár dní pro podávání žádosti o zelenou naftu  (Týden 13)
Pro chovatele prasat, kteří se rozhodli uplatňovat takzvanou zelenou naftu na základě normativů, přišlo rozhodující období. Daňové přiznání je třeba podat do konce třetího kalendářního měsíce po skončení zdaňovacího období - v případě podání daňového přiznání za celý rok 2019 tedy do do úterý 31. 3. 2020.Právnické osoby podávají DAP výhradně elektronicky – ZFO formulář, který naleznou na stránkách celní správy http://www.schpcm.cz....
Číst dál ...

PGRLF se zapojuje do pomoci zemědělcům  (Týden 13)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. přijal opatření k podpoře zemědělců, jejichž podnikání je ohroženo v souvislosti se současnou krizovou situací související s šířením nákazy COVID-19. Ministr zemědělství Miroslav Toman uvedl, že pro zemědělství a potravinářství bylo připraveno výrazné navýšení finančních prostředků u existujících programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.
Číst dál ...

Pozor na termín hlášení  (Týden 10)
Chovatelé, kteří jsou přihlášeni do programu Dobré životní podmínky prasat (Welfare z PRV), by měli zpozornět. V loňském roce totiž došlo k několika změnám tohoto dotačního titulu a jednou z nich je i změna retenčního období. U všech podprogramů pro chovatele prasat bylo sjednoceno na 1. 6. 2019 - 29. 2. 2020.
Číst dál ...

Portál farmáře se proměnil  (Týden 8)
Státní zemědělský fond výrazně upravil svoji část portálu farmáře, jejímž prostřednictvím budou chovatelé podávat žádosti o národní i evropské dotace. Navíc se na portálu farmáře (PF) objevila i aplikace, kterou chovatelé budou používat pro nahrávání příloh k žádostem o dotaci - nejdůležitější v tomto směru budou pro chovatele prasat dotační tituly 8.F. a přílohy prokazující vynaložení nákladů.
Číst dál ...