Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Dotace by měly být vyplaceny do konce roku  (Týden 44, rok 2020)
Chovatelé prasat jsou v napětí, kdy budou vyplaceny národní dotace. Dříve byl termín jasný. Dokud administrovalo národní dotace MZe, musely být všechny prostředky zaslány žadatelům, podle zákona o státním rozpočtu, ještě před koncem roku. Letos však poprvé administruje dotace SZIF a všichni čekají, jakým způsobem se mu podaří popasovat se s termíny - navíc ještě v době, kdy koronavirus do značné míry omezil fungování celé řady úřadů.
Číst dál ...

Nová SZP bude ekologičtější  (Týden 43, rok 2020)
Po dlouhém jednání ministrů zemědělství evropských zemí se objevil obrys nové SZP. Má motivovat zemědělce k ekologickému hospodaření. Nejméně pětinu peněz z hlavního balíku přímých plateb státy povinně vyhradí na jeho podporu. Oznámila to německá ministryně zemědělství Julia Klöcknerová, která dohodla s kolegy kompromisní pozici pro další vyjednávání s Evropským parlamentem.
Číst dál ...

SZIF postupně schvaluje projekty  (Týden 42, rok 2020)
Po tom, co v polovině srpna zveřejnil SZIF projekty doporučené k realizaci, dochází nyní k definitivnímu schvalování jednotlivých projektů. V tomto okamžiku bylo zveřejněno 15 definitivně schválených žádostí (http://www.schpcm.cz...). Do 30 dnů budou úspěšní žadatelé vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace.
Číst dál ...

SZIF přijímá žádosti na dotace 8.F.  (Týden 40, rok 2020)
Včera začal Státní zemědělský a intervenční fond přijímat formuláře s doklady prokazujícími nárok na dotace na ozdravování. Hlavní částí musí být vložení faktur a dokladů o platbě na Portál farmáře (PF) do Aplikace pro přípravu účetních dokladů. Vedle toho je ale třeba vytvořit na PF formulář který celé dokládání skutečně vynaložených nákladů shrne a ten odeslat na SZIF. V rámci tvorby formuláře budou chovatelé muset doložit ještě další dokumenty, které byly podávány i v minulých letech: potvrzení KVS SVS o provádění ozdravného programu 8.F.a. (http://www.schpcm.cz...), 8.F.b. (http://www.schpcm.cz...) a doklad o registrace plemeníků pro DP 8.F. (http://www.schpcm.cz...).
Číst dál ...