Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Výplata národních dotací by měla být dokončena do konce ledna  (Týden 3, rok 2021)
Předsednictvo Svazu chovatelů prasat projednávalo v úterý současnou katastrofální situaci v chovu prasat. Hlavní snahou bylo nalézt jakékoli možnosti pomoci celému sektoru. Svaz proto dál žádá ministerstvo o prosazování záchranného balíčku na půdě EU a hledání veškerých možností národních podpor.
Číst dál ...

Seminář k dotacím  (Týden 3, rok 2021)
V minulém týdnu zorganizoval Svaz chovatelů prasat webinář, který chovatelům odpověděl, jakým způsobem žádat o dotace ze staronového dotačního programu 8.F.d. Podle ohlasu se zdá, že so podařilo najít opravdu aktuální téma, protože se webináře zůčastnilo více než 100 registrovaných hostů.
Číst dál ...

Žádosti o dotace na ozdravování ode dneška  (Týden 3, rok 2021)
Dotační titul 8.F.d. (ozdravování chovů prasat od vyjmenovaných chorob) přináší letos, kromě možnosti zahrnout do nákladů i některé vlastní činnosti, další novinku. Je jí záloha, která byla původně stanovena na 500 Kč, ale vzhledem ke kritické situaci se zástupcům Svazu chovatelů prasat podařilo navýšit ji na 700 Kč. V nejbližších dnech dojde v tomto směru ke zpřesnění zásad.
Číst dál ...

Administrace dotací na ozdravování pokračuje  (Týden 1, rok 2021)
Výplaty dotací na ozdravování (8.F.a. a 8.F.b.) budou probíhat zřejmě ještě do konce ledna. Podle vyjádření SZIF již byly zpracovány veškeré bezproblémové žádosti a ty žádosti, kde chovatelé sami upravili nebo doplnili problematické doklady. U žádostí, kde se to dosud nestalo, vyzývá SZIF žadatele k opravám. U těchto žádostí se předpokládá, že budou zúřadovány přibližně do poloviny ledna v závislosti na tom, jak rychle budou vyřešeny problémy.
Číst dál ...