Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Je třeba zvolit režim zelené nafty  (Týden 10)
Dne 10. 1. 2019 byl ve Sbírce zákonů ČR vyhlášen zákon, který významně mění vratku spotřební daně z paliv použitých v zemědělství (takzvané zelené nafty). Nejvýznamnější změnou zákona je způsob prokazování spotřeby pohonných hmot pro stanovený účel. Nově lze prokázat spotřebu minerálních olejů dvěma způsoby:
Číst dál ...

Kontroly dotací na dobré životní podmínky zvířat  (Týden 10)
Dotace na dobré životní podmínky zvířat se už v kalendáři "prasečích" dotací zabydlela. Každoročně je jejím prostřednictvím vypláceno okolo 150 milionů korun. Zároveň se však objevují problémy při kontrolách dodržování podmínek dotace.
Číst dál ...

Dotace na DŽPZ se mírně mění  (Týden 9)
Ode dnešního dne vstupuje v platnost novela nařízení vlády o dobrých životních podmínkách zvířat, která stanovuje podmínky pro žadatele o dotaci. Tato novela se týká následujícího dotačního období (březen 2019 - únor 2020). Z technických důvodů se posunuje období závazku (tedy doba po kterou musí chovatel dodržovat veškeré podmínky dotačního titulu) tak, aby bylo období pro všechna opatření stejné. Počínaje letošním rokem (2019) bude období závazku od 1. března do konce února. Jedinou změnou, která z tohoto posunu plyne, je podání hlášení za únor 2020 a případné změnové žádosti nejpozději 10. března.
Číst dál ...

Zásady pro dotace   (Týden 4)
Ministerstvo zemědělství zveřejnilo Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2019. Z pohledu chovatelů prasat nedošlo prakticky k žádným změnám a chovatelé se tak mohou těšit na dotace na ozdravování (8.F.a. repopulace stád prasnic a 8.F.b. ozdravování od PRRS a salmonely) i na podporu zlepšování životních podmínek prasat (20.C). V případě tohoto dotačního titulu jsou sazby za některá opatření vyšší, než v loňském roce, protože loňský dotační rok byl u tohoto opatření zkrácen jeho pozdějším schválením.
Číst dál ...