Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


O podporu PFRLF byl extrémní zájem  (Týden 21)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond dne 20. května v 9.00 hodin otevřel příjem žádostí do dalšího kola programu Investiční úvěry Zemědělec. Stanovený limit 250 žádostí byl naplněn během několika minut. Dokládá to skutečnost, že se program Investiční úvěry Zemědělec již řadu let řadí mezi nejvyhledávanější podpory PGRLF.
Číst dál ...

Zpřesnění zásad pro dotace  (Týden 20)
Ministerstvo zemědělství vydalo zpřesnění zásad pro dotace. V programech, které zajímají chovatele prasat došlo jen k menším upřesněním. Jedinou významnější změnou je omezení objemu prostředků, které je možno čerpat na optimalizaci řízené ventilace v rámci dotačního programu 8.F.b. Podle nového znění zásad je možno uplatnit jako uznatelný náklad 100% servisních a maximálně 30% materiálových nákladů.
Číst dál ...

Pravidla pro desáté kolo PRV zveřejněna  (Týden 20)
Ministr zemědělství, Miroslav Toman, vyhlásil pravidla pro 10. kolo PRV. Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím portálu famáře od 14. července 2020 8:00 hodin do 4. srpna 2020 18:00 hodin. Pro operaci 4.1.1. (investice do zemědělských podniků) je určeno 1,8 mld. Kč.
Číst dál ...

Další kolo inovací pod TAČR  (Týden 19)
Technologická agentura ČR vyhlásila program TREND podprogram 1 – Technologičtí lídři. Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.
Číst dál ...