Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Žádosti o dotace se vracejí do starých kolejí  (Týden 33)
Jak jsme již informovali, od letošního října nahradí dotační titul 8.F.b. nový program. Jde v podstatě o kopii toho původního, jen s tou obměnou, že bude možno do nákladů započítat i činnosti v oblasti DDD, které budou provedeny vlastními silami.
Číst dál ...

Po 11. kole PRV jako po bitvě na Bílé hoře  (Týden 33)
Asi nejlépe by chovatelé prasat popsali výsledky 11. kola Programu rozvoje venkova slovy: "na hlavu poraženi". Ze 188 podaných projektů v záměru i (chov prasat do 75 mil. Kč) bylo doporučeno pouhých 29 žádostí. To představuje 15,4 %. Zbytek putoval do "zásobníku projektů". Výrazné zjednodušení preferenčních kritérií s sebou přineslo paradoxní situaci, kdy se všichni úspěšní žadatelé stěsnali do rozmezí dvou bodů (25 a 26 bodů). Každý bod tak hrál obrovskou roli a dokonce došlo i na rozdělování podle požadované výše dotace v případě rovnosti bodů.
Číst dál ...

Faktury bez čísel hospodářství  (Týden 32)
Před několika týdny informovalo SZIF ve svém e-mailu žadatele o dotace o tom, že na fakturách, které budou zařazovány do dotačního titulu 8.F.b., by mělo být uvedeno hospodářství, ke kterému se daňový doklad vztahuje. Vzhledem k tomu, že velká část faktur již byla vydána a prošla i audity, je jakákoli jejich změna velmi problematická. Svaz chovatelů prasat proto požádal MZe a SZIF o přehodnocení tohoto postoje.
Číst dál ...

Faktury bez čísel hospodářství  (Týden 32)
Před několika týdny informovalo SZIF ve svém e-mailu žadatele o dotace o tom, že na fakturách, které budou zařazovány do dotačního titulu 8.F.b., by mělo být uvedeno hospodářství, ke kterému se daňový doklad vztahuje. Vzhledem k tomu, že velká část faktur již byla vydána a prošla i audity, je jakákoli jejich změna velmi problematická. Svaz chovatelů prasat proto požádal MZe a SZIF o přehodnocení tohoto postoje.
Číst dál ...