Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


PGRLF ukončilo další kolo investičního programu Zemědělec  (Týden 6, rok 2024)
Od 6. prosince loňského roku mohli zájemci podávat žádosti o podporu z programu Investiční úvěry Zemědělec. Ten je určen malým a středně velkým podnikům v oblasti zemědělské prvovýroby a umožňuje snížit jistinu úvěru v okamžiku poskytnutí až o 400.000 Kč, maximálně však 30 % z celkové výše úvěru.
Číst dál ...

Dotace na ozdravování se změní  (Týden 4, rok 2024)
Evropská komise minulý týden notifikovala České republice úpravu dotačního titulu na ozdravování stád prasat. Dotační program 8.F.d. byl bezpochyby jedním z nejdůležitějších nástrojů, které pomohly chovatelům přečkat kritické roky. Od samého počátku se s ním ale pojila velká administrativní náročnost. Vkládání stohů faktur do systému SZIF bylo pro mnohé chovatele noční můrou.
Číst dál ...

Na podání žádosti už jen několik dní  (Týden 4, rok 2024)
Chovatelé, kteří chtějí žádat o dotace na ozdravení stáda prasat od vyjmenovaných nemocí (8.F.d.) a dosud žádost nepodali, by si měli pospíšit. Jejich příjem totiž bude probíhat jen do konce měsíce ledna. Ministerstvo zemědělství v zásadách rozhodlo, že na základě žádosti budou opět vypláceny zálohy. Tentokrát ve výši 300 Kč na ustajovací místo. Podle zkušeností a informací ze SZIF je možné očekávat výplatu záloh už v polovině března.
Číst dál ...

Konečné hlášení o vakcinaci se blíží  (Týden 3, rok 2024)
Ten, kdo požádal v rámci jednotné žádosti o podporu vakcinací, bude muset podat do 20 dní po skončení retenčního období Konečné hlášení o celkovém počtu způsobilých prasat v jednotlivých kategoriích, u kterých byla provedena kompletní vakcinace. Konečné hlášení musí být podáváno samostatně za každé hospodářství. Protože retenční období končí 29. února, musí být Konečné hlášení zasláno nejpozději 20. března. Pokud bude hlášení podáno později bude dotace krácena, nebo dokonce zamítnuta.
Číst dál ...