Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Stažení žádosti může pomoci dalším chovatelům  (Týden 8, rok 2021)
Desáté kolo PRV bylo v mnoha ohledech velmi výjiméčné. Bylo celé financováno z národních zdrojů, jako jeden z pomocných nástrojů v době koronavirové krize. Proto bylo vypisováno velmi rychle. Jednou z odlišností oproti normálnímu běhu investičních dotací byl přesun povinnosti předkládat stavební povolení až na okamžik žádosti o proplacení. V zájmu rychlosti to bylo nezbytné. Momentálně to ale představuje problém, protože nejsou k dispozici informace o tom, kteří žadatelé skutečně projekt realizují a kteří nikoli Proto zůstávají tak alokovány peníze i na projekty, u kterých je již jasné, že u nich nedojde k uskutečnění.
Číst dál ...

Výplata národních dotací by měla být dokončena do konce ledna  (Týden 3, rok 2021)
Předsednictvo Svazu chovatelů prasat projednávalo v úterý současnou katastrofální situaci v chovu prasat. Hlavní snahou bylo nalézt jakékoli možnosti pomoci celému sektoru. Svaz proto dál žádá ministerstvo o prosazování záchranného balíčku na půdě EU a hledání veškerých možností národních podpor.
Číst dál ...

Seminář k dotacím  (Týden 3, rok 2021)
V minulém týdnu zorganizoval Svaz chovatelů prasat webinář, který chovatelům odpověděl, jakým způsobem žádat o dotace ze staronového dotačního programu 8.F.d. Podle ohlasu se zdá, že so podařilo najít opravdu aktuální téma, protože se webináře zůčastnilo více než 100 registrovaných hostů.
Číst dál ...

Žádosti o dotace na ozdravování ode dneška  (Týden 3, rok 2021)
Dotační titul 8.F.d. (ozdravování chovů prasat od vyjmenovaných chorob) přináší letos, kromě možnosti zahrnout do nákladů i některé vlastní činnosti, další novinku. Je jí záloha, která byla původně stanovena na 500 Kč, ale vzhledem ke kritické situaci se zástupcům Svazu chovatelů prasat podařilo navýšit ji na 700 Kč. V nejbližších dnech dojde v tomto směru ke zpřesnění zásad.
Číst dál ...