Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Sazby pro dotace jsou jasné  (Týden 49)
Konec roku se blíží a s ním i výplaty dotací z národního rozpočtu. Pro chovatele jsou, tak jako obvykle, nejdůležitější dotace na ozdravování chovů (dotační tituly 8.F.).
Číst dál ...

Nová SZP se rýsuje  (Týden 48)
Evropská komise v netrpělivě očekávaném sdělení o evropském zemědělství a potravinářství po roce 2020 představila budoucí obrysy společné zemědělské politiky EU (SZP). Komise uznala, že univerzální řešení, která nabízela, nejsou vhodná pro všechny. Bude tedy a lepší, když o důležitých věcech budou rozhodovat orgány bližší samotným zemědělcům, tedy orgány národní. Musí to však být v souladu s cíli EU.
Číst dál ...

Nový dotační titul pro chovatele prasat byl schválen  (Týden 43)
Skupinu dotací pro chovatele prasat v nejbližší době rozšíří nový dotační titul - dotace na zlepšení welfare. Jeden dotační titul již v této oblasti existuje, proto je třeba se v celé problematice dobře zorientovat. Zatímco dotační titul na dobré životní podmínky prasat z evropských zdrojů již existuje dva roky, nově notifikovaný titul bude vyplácen výhradně z národních zdrojů.
Číst dál ...

Program Investiční provozní úvěry pokračuje  (Týden 42)
Do uzavření 4. kola příjmu žádostí pro programy Investiční úvěry a Provozní úvěry zbývá několik posledních dnů. Dosud bylo v tomto kole od 26. 6. 2017 do 16. 10. 2017 zaevidováno celkem 188 žádostí, z toho 158 žádostí o investiční úvěry a 30 žádostí o provozní úvěry. Dosud bylo v tomto kole od 26. 6. 2017 do 16. 10. 2017 zaevidováno celkem 188 žádostí, z toho se v 158 případech jednalo o investiční úvěry, zbylé se týkaly provozních úvěrů. Rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti ze dne 31. 5. 2017 byla schválena nejen nyní platná pravidla programu a otevření příjmu žádostí od 26. 6. 2017, ale také bylo stanoveno otevření následujícího kola od 23. 10. 2017, což zajistí kontinuální pokračování příjmu žádostí. Rozhodnutím jediného akcionáře obchodní společnosti ze dne 31. 5. 2017 byla schválena nejen nyní platná pravidla programu a otevření příjmu žádostí od 26. 6. 2017. Dále bylo akcionářem stanoveno otevření následujícího kola od 23. 10. 2017, což zajistí kontinuální pokračování příjmu žádostí. Programy Investiční a Provozní úvěry budou tedy i nadále určeny pouze pro žadatele zabývající se zemědělskou prvovýrobou se zaměřením na tzv. „citlivé komodity“, pro zpracovatele zemědělských produktů či podnikatele v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva.
Číst dál ...