Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Národní dotace přejdou pod SZIF  (Týden 2)
V novele zákona o zemědělství a o Státním zemědělském intervenčním fondu navrhla poslanecká iniciativa přesun agendy prakticky veškerých dotací pod SZIF. Podle tohoto návrhu by na SZIF přešly i veškeré národní dotační programy, které dosud administrovalo samo Ministerstvo zemědělství.
Číst dál ...

Dotace budou letos naplno  (Týden 48)
Podle neoficiálních informací z ministerstva zemědělství rozhodl ministr o výplatě národních dotačních titulů pro chovatele prasat bez jakéhokoli krácení. Týká se to jak titulů na repopulaci stád prasnic a ozdravování od PRRS a salmonely (8.F.a. a 8.F.b.), tak i nového programu 20.C - národní welfare.
Číst dál ...

Výsledky sedmého kola PRV  (Týden 48)
Státní zemědělský a intervenční fond zveřejnil první informace o výsledcích 7. kola PRV. V operaci 4.1.1. (modernizace zemědělských podniků) byla u projektů pro chov prasat do 5 milionů korun (záměr d) stoprocentní úspěšnost. Všech 44 podaných žádostí bylo doporučeno k realizaci.
Číst dál ...

Zelená nafta má zelenou  (Týden 46)
Stát bude od příštího roku i nadále vracet zemědělcům část spotřební daně z nafty odstupňovanou podle intenzity chovu hospodářských zvířat. Nově se bude ve výši vratky odrážet i to, zda zemědělec pěstuje i takzvané citlivé plodiny nebo vinnou révu. Asi nejvítanější změnou je zjednodušení administrativy s tím spojené. Nově má totiž stačit prokázat evidenci využití půdy na zemědělství nebo to, že je zemědělec evidovaný mezi chovateli.
Číst dál ...