Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Portál farmáře se proměnil  (Týden 8)
Státní zemědělský fond výrazně upravil svoji část portálu farmáře, jejímž prostřednictvím budou chovatelé podávat žádosti o národní i evropské dotace. Navíc se na portálu farmáře (PF) objevila i aplikace, kterou chovatelé budou používat pro nahrávání příloh k žádostem o dotaci - nejdůležitější v tomto směru budou pro chovatele prasat dotační tituly 8.F. a přílohy prokazující vynaložení nákladů.
Číst dál ...

Žádosti o podporu úvěru byly rozebrány za pár minut  (Týden 6)
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond spustil ve středu 5.2. příjem žádostí v rámci programu Investiční úvěry Zemědělec. Již 10. kolo programu Investiční úvěry Zemědělec bylo otevřeno přesně v 9 hodin ráno. Podobně jako v předešlých kolech, i zde byl stanoven maximální počet žádostí, které mohou být podány v rámci daného kola, a to na 250 žádostí. Tento limit byl naplněn v rámci několika minut, čímž se příjem žádostí ukončil.
Číst dál ...

Směnný kurz pro dotace v roce 2020 byl vyhlášen  (Týden 6)
U všech dotačních programů spadajících pod Program rozvoje venkova jsou sazby vyhlašovány v Eurech. Všichni žadatelé proto netrpělivě čekají na směnný kurz, který jim teprve řekne, jaké budou skutečné sazby jednotlivých programů.
Číst dál ...

Jsou známy zásady pro dotace na rok 2020  (Týden 5)
Zemědělská veřejnost již ví, podle jakých zásad se bude postupovat v roce 2020 při vyplácení národních dotací. Ačkoli v samotných dotačních programech, které se vztahují na chov prasat, nejsou žádné podstatné věcné změny, budou si muset chovatelé zvyknout na změněnou strukturu tohoto dokumentu a hlavně na změnu ve způsobu podávání žádostí. Obě změny souvisí s tím, že od letošního roku administruje veškeré dotace SZIF.
Číst dál ...