Dotační politika

Národní dotace

Chov prasat je oborem bez přímých plateb. Veškeré dotace jsou proto vypláceny z národních rozpočtů.
Veškeré takové dotační tituly však musí být, i přes to, že jsou vypláceny z národních prostředků, nejdříve schváleny Evropskou komisí. Národní dotace jsou obecně řešeny podle "Zásad pro vyplácení dotací". Ty můžete v kompletním znění najít webu MZe. Jejich zkrácená verze, týkající se pouze chovu prasat je ke stažení na našem webu.

Česká republika má notifikovány následující dotační programy:

Nejnovější právy


Změna retenčního období pro prasničky  (Týden 48)
Dotace na dobré životní podmínky prasat se již zabydlela v kalendáři většiny chovatelů prasat. Hned na začátku příštího roku je však třeba zpozornět, protože v jednom z titulů dochází k významné změně - zkrácení retenčního období. Prasničky byly dříve počítány za celou dobu závazku (od 1. června do konce května). Letos dochází ke změně. Aby byla zajištěna dřívější výplata prostředků, je retenční období (tedy období, v němž jsou počítány stavy na dotaci) zkráceno. Nově končí už 29. února 2020.
Číst dál ...

Vláda schválila návrh národních dotací pro příští rok  (Týden 45)
Zemědělci v příštím roce dostanou v národních dotacích 3,8 miliardy korun, stejně jako letos. Vyplývá to z materiálu, který ve středu schválila vláda. V tiskové zprávě o tom informovalo Ministerstvo zemědělství. Nejvíce peněz, přes miliardu korun, by mělo jít na zlepšování podmínek v chovech hospodářských zvířat.
Číst dál ...

Náležitosti žádosti o dotaci se nemění  (Týden 42)
Chovatelé, kteří mají vedle prasat také drůbež, možná mírně znejistěli, jak mají vypadat přílohy k žádosti o dotace na welfare - konkrétně programu 20.C.b., který řeší zlepšení stájového klimatu s využitím biotechnologických přípravků. V sesterském dotačním titulu u drůbeže totiž došlo k mírné změně, podle níž je třeba přikládat vzorové faktury jen podle základního označení krmné směsi (BR1, BR ...).
Číst dál ...

Předběžné žádosti ještě jednou  (Týden 39)
Už dvakrát jsme informovali o nutnosti podávat v letošním roce předběžné žádosti o dotace nejen na dotační tituly na welfare, ale nově také na tituly 8.F. (Ozdravování chovů). Ještě jednou upozorňujeme, že předběžná žádost musí být podána nejpozději 30.9. tedy do pondělí příštího týdne. Pokud chovatel tuto předběžnou žádost nepodá, nebude moci v příštím roce o dotaci žádat. Na druhé straně ale není povinnost žádat o dotace ze všech titulů, na které podal předběžnou žádost.
Číst dál ...