Přeštické černostrakaté

Postup přihlášení do genetického zdroje

Každý chov přeštického černostrakatého plemene, který chce vznášet nárok na dotace musí být registrován v Národním programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, který je veden Ministerstvem zemědělství (dále jen Národní program).
Aby chov mohl požádat o zařazení do národního programu, musí chov splňovat následující kritéria:

  • je registrován v ústřední evidenci (vede ČMSCH Hradištko),
  • vznikl nákupem čistokrevných zvířat z některého z jiného chovu uznaného jako genetický zdroj,
  • má přinejmenším 7 plemenných zvířat,
  • provádí ve spolupráci s některou z oprávněných osob kontrolu užitkovosti.
Pokud chov splňuje tyto podmínky, může požádat o zařazení do Národního programu. Pro žádost je na stránkách MZe fromulář.

  • Vyplněný formulář je třeba zaslat Svazu chovatelů prasat. Ten se spojí s odpovídající oprávněnou osobou a na základě posouzení chovu doporučí, nebo nedoporučí zařazení do Národního programu. Posuzován je soulad chovu s platnou legislativou.

  • SCHP předá žádost s vlastním vyjádřením VÚŽV a to ji následně postoupí MZe ke konečnému schválení.

  • Na základě schválení je chovateli přiděleno číslo účastníka Národního programu, které je platné 5 let od data vydání.

Při obnovování účasti v národním programu po vypršení jeho platnosti je postupováno stejným způsobem.