I v chovu prasat vznikají nové stáje  (Týden 2, rok 2022)
Přes extrémně nepříznivý ekonomický vývoj vznikají u nás nové stáje, které stojí za pozornost. Jedna z nich vznikla v Malíkovicích u Slaného a patří společnosti Agra Řisuty. Ve výkrmové stáji je moderní ventilace s možností chlazení vzduchu v letních měsících i další prvky zlepšující welfare. Zejména je však třeba ocenit, že se chovatelům podařilo ukázat veřejnosti, že moderní chov prasat je je úplně jiný než zažité představy o stísněných tmavých chlívcích.
Číst dál ...

Podpora repopulací byla znovu notifikována  (Týden 2, rok 2022)
Předsednictvo Svazu chovatelů prasat jednalo o neutěšené situaci v celém sektoru. Mezi nejdůležitější body patřilo jednání o národních dotacích. Úspěšně se podařilo u Evropské komise znovu notifikovat dotační program na podporu repopulace stád prasnic. V tomto okamžiku však není vyhlášen v zásadách. Snahou SCHP proto bude oficiální vyhlášení tohoto titulu. Vzhledem k rozpočtovému provizoriu, v němž hospodaří vláda, nebylo dosud schváleno ani vyplácení záloh na dotace na ozdravování. Svaz proto bude dál jednat se všemi zainteresovanými stranami, aby se podařilo národní dotace v co nejbližším termínu zajistit.
Číst dál ...

Velikost vulvy je spojena reprodukcí prasniček  (Týden 1, rok 2022)
Výběr prasniček pro obnovu základního stáda prasnic je vždy jedním z velmi komplikovaných momentů. Dědivost znaků reprodukce jo poměrně nízká a i přes současné sofistikované modely odhadu plemenné hodnoty zůstává velký prostor pro chovatelský cit.
Číst dál ...

Kritickým bodem biosecurity je výdrž  (Týden 1, rok 2022)
Opatření, kterými se chovatelé brání zavlečení chorob, nejsou většinou nijak strašně komplikovaná. Kromě hygienické smyčky a oplocení nejsou ani příliš nákladná. Jejich nejkritičtějším místem je ale schopnost je dlouhodobě udržet i v době, kdy (alespoň zdánlivě) žádné nebezpečí nehrozí. Pozornost polevuje a stejně i důslednost při provádění některých opatření.
Číst dál ...

Nejednejte o nás bez nás  (Týden 1, rok 2022)
Nastupující vláda chce měnit pravidla pro zemědělské hospodaření během několika dní a postavila mimo hru zemědělskou veřejnost. To může ohrozit budoucí vývoj českého zemědělství a dodávky českých kvalitních potravin pro obyvatele za dostupné ceny. Agrární komora ČR a Zemědělský svaz ČR, které zastupují podniky všech velikostí a různého výrobního zaměření, proto po společném mimořádném jednání představenstev obou organizací vyzývají vládu, aby je přizvala k jednáním o plánovaných změnách.
Číst dál ...

Načti další zprávy