Evropa se mírně zotavuje  (Týden 28, rok 2024)
Roky 2021 a 2022 zanechaly na sektoru chovu prasat v celé EU hluboké šrámy. Výsledky prvního čtvrtletí letošního roku ukazuje, že se chovatelé v EU zotavují. Ve významných produkčních zemích (Španělsko a Dánsko), které jsou hlavními vývozci masa z EU, pokračuje pokles produkce (-7 tis. tun a -21,5 tis. tun). Tento pokles je ale více než vyrovnán růstem v Polsku (+31 tis. tun) a Německu (+10,4 tis. tun). Celková produkce EU za první tři měsíce roku byla ve výsledku v podstatě stejná jako v roce 2023 (5,42 mil. tun, +0,3 %).
Číst dál ...

Stavy prasat se dál nezvyšují  (Týden 22, rok 2024)
Druhá polovina loňského roku byla pro chovatele prasat pozitivní. Ceny se držely na dobré úrovni a stavy prasnic se začaly pomalu zvyšovat. Vývoj bohužel ukázal, že to nebyl důsledek lepší ekonomické situace, ale "jen" opětovného naskladnění chovů, které prošly repopulací. Na konci roku totiž růst stavů ustal a od listopadu se již stavy prasnic nijak významně nemění. Podle ústřední evidence se od té doby pohybují mezi 81 a 82 tisíci kusů.
Číst dál ...

Chov prasat čeká rozumný růst  (Týden 19, rok 2024)
Velmi rychlý pokles stavů prasat v celé EU je, jak se zdá, minulostí. Vysoké ceny spolu s návratem nákladů k rozumnějším cenám znamenají, že se chovatelé dostali do kladných ekonomických výsledků, zastavili snižování stavů a momentálně přemýšlí co dál.
Číst dál ...

Nejnižší produkce vepřového za posledních 10 let  (Týden 13, rok 2024)
V celé Evropské unii docházelo v letech 2022 a 2023 ke snižování stavů prasat i produkce vepřového masa. V roce 2023 se výroba snížila o 7 % a o rok dříve jen o jedno procento méně. To ve výsledku znamená, že produkce celé EU klesla na úroveň 20,6 mil. tun vepřového, což je nejnižší hodnota za celé poslední desetiletí.
Číst dál ...

Stavy prasat opět rostou  (Týden 12, rok 2024)
Po krizi z let 2021 a 2022, která se projevila výrazným propadem stavů, dochází v EU, stejně jako u nás, k obratu. Podle předběžných čísel zveřejněných Eurostatem došlo na konci roku 2023 ve srovnání s předchozím prosincem k dalšímu snížení počtu prasat celkem. Pokles už byl ale jen nepatrný. Necelé jedno procento. V EU tak bylo na konci roku 2023 evidováno 133,6 milionu prasat. Přitom o rok dříve byl propad stavů více než pětiprocentní.
Číst dál ...

Načti další zprávy