IPPC

Odstupové vzdálenosti ještě jednou  (Týden 23, rok 2024)
V předminulém čísle Vepřovinek jsme uvedli, že legislativa znovu zavádí odstupové vzdálenosti pro obytné stavby a některé průmyslové a zemědělské provozy https://www.schpcm.c.... Informace nebyla správná. V tomto okamžiku jde teprve o návrh zákona, který schválila vláda. Dále bude postupovat k projednávání v poslanecké sněmovně, senátu a k podpisu prezidenta. V průběhu celého procesu může samozřejmě dojít ke změnám. O konečném výsledku Vás budeme informovat.
Číst dál ...

MŽP podporuje bioplynové stanice  (Týden 40, rok 2023)
Ministerstvo životního prostředí spustilo 1. září příjem žádostí na podporu výstavby bioplynových stanic a kompostáren s vazbou na půdu. Celková alokace programu je 1 miliarda korun. Vedle vlastního budování bioplynových stanic a kompostáren cílí výzva také na techniku použitelnou pro aplikaci kompostu případně digestátu a fugátu na zemědělskou půdu. Žádosti se podávají od 1. září až do 1. května 2024. Program je realizován v rámci Národního programu Životní prostředí a veškeré informace je možné najít na webu MŽP http://www.schpcm.cz....
Číst dál ...

Vítězí v Europarlamentu rozum?  (Týden 18, rok 2023)
Evropa už dlouho pracuje na změnách v integrovaném povolení k provozu (IPPC). Jedním ze stěžejních bodů připravované úpravy je výrazné rozšíření okruhu chovů, na které by se IPPC vztahovalo. Zatímco dnes je integrované povolení povinné pro podniky s více než 750 prasnic a nebo 2000 kusů výkrmových prasat na jednom místě, bylo plánováno snížení prahu až na 150 VDJ.
Číst dál ...

Chov hospodářských zvířat zmírňuje klimatické změny  (Týden 17, rok 2023)
Také Vám nejde na rozum, jak může být chov zvířat tak škodlivý pro světové klima, když jde o přirozený přírodní proces? Nejste sami. Nová studie týmu italských výzkumníků, kteří přepočítali emise ze sektoru živočišné výroby pomocí nového způsobu GWP* říká, že je to právě naopak. Chov hospodářských zvířat klima naopak chrání. Nový způsob výpočtu byl vytvořen skupinou fyziků oxfordské univerzity a byl zveřejněn v prestižním periodiku Nature. Zatímco dřívější výpočty neřešily rychlost degradace skleníkových plynů v atmosféře a jednoduše braly jeden skleníkový plyn jako druhý, nová metodika GWP* zohledňuje rozdíl v rychlosti degradace skleníkových plynů. A jde o obrovský rozdíl. Zatímco metan je po 50 letech zcela odbourán, oxid uhličitý zůstává v atmosféře déle než tisíc let.
Číst dál ...

Staronové řešení úniku amoniaku  (Týden 15, rok 2023)
Ochrana klimatu je i v chovu prasat stále častěji skloňované téma. Mohli bychom dlouze diskutovat o oprávněnosti tvrzení o tom, jak živočišná výroba zatěžuje životní prostředí, ale je holou skutečností, že se tlak zvyšuje a vzhledem k posledním rozhodnutím Evropského parlamentu (http://www.schpcm.cz...) se to bude dít i nadále.
Číst dál ...

Načti další zprávy