Příběh španělského úspěchu  (Týden 37, rok 2021)
V roce 1989 se poráželo ve Španělsku 29 milionů prasat ročně. Loni už dosáhla produkce 56 milionů kusů. Za 32 let se výroba takřka zdvojnásobila. Co je tajemstvím takového úspěchu?
Číst dál ...

Svaz chovatelů prasat žádá MZe o pomoc  (Týden 36, rok 2021)
Situace v chovu prasat je kritická. Ceny již více než 12 měsíců nepokrývají ani zdaleka výrobní náklady a hrozí obnovení poklesu stavů prasat. Na valné hromadě Svazu, která se sešla na brněnském výstavišti v průběhu Národní výstavy hospodářských zvířat, informoval předseda Ing. Josef Luka o jednáních s MZe o možnostech pomoci.
Číst dál ...

Pomalé žně táhnou cenu obilovin vzhůru  (Týden 35, rok 2021)
Letošní sklizně obilovin komplikovaly deště, velká část polí byla velmi podmáčená. Zemědělci tak nemohli vyjet na některá pole s technikou, aby se do měkké půdy nezabořili. Žně tak měly několikatýdenní zpoždění.
Číst dál ...

Na výstaviště i valnou hromadu jen s bezinfekčností  (Týden 35, rok 2021)
Již o příštím víkendu bude zahájen další ročník Národní výstavy hospodářských zvířat na brněnském výstavišti. V jejím průběhu se odehraje i valná hromada Svazu chovatelů prasat. Všichni členové Svazu obdrželi spolu s pozvánkou na ni také volnou vstupenku va výstaviště. Upozorňujeme však, že je třeba tuto volnou vstupenku zaregistrovat na stránkách BVV. Teprve potom bude možno použít ji pro vstup zdarma.
Číst dál ...

Zpracovaná živočišná bílkovina se může vrátit do krmení  (Týden 33, rok 2021)
Dvacet let od zákazu užívání masokostních mouček se konečně uvolňují pravidla. Již několik let se mluvilo o tom, že kompletní zákaz pro všechny druhy hospodářských zvířat je z vědeckého hlediska naprosto neopodstatněný. Po doporučení EFSA i Stálého výboru pro bezpečnost potravního řetězce vydala konečně v úterý 17. srpna EK nařízení, kterým znovu umožní využití živočišných bílkovin pro nepřežvýkavce. Nedá se však očekávat návrat původního systému. Vše bude totiž velmi komplikované.
Číst dál ...

Načti další zprávy