České cechovní normy

Kvalitní potraviny z domácích zdrojů

Svaz chovatelů prasat se připojil ke snaze potravinářské komory o vytvoření garantovaného systému pro potraviny. Na počátku všeho byla snaha garantovat jen složení a postup výroby potravin. Postupně ale přibyla také snaha garantovat původ surovin. Dnešní Česká cechovní norma u výrobky z vepřového masa by tak měla zákazníkovi garantovat, že při výrobě bylo použito maso z chovů, které jsou do systému zapojeny a bylo zpracováno podle schválených výrobních postupů.

A co znamená systém u chovatelů?
Je možné ho rozdělit do dvou částí. České cechovní normy pro selata a pro jatečná prasata. V obou částech musí chovatel prokázat, že postupuje podle nadstandardních pravidel.

Chovatel selat musí být zapojen do programů na zlepšování welfare chovaných zvířat a zároveň musí používat krmiva výrobců, kteří jsou také zapojeni do ČCN. Tak je garantováno, že zvířata dostávají nadstandardní péči a zároveň jsou krmena maximálně bezpečnými krmnými směsmi.

Chovatel jatečných prasat musí nakupovat selata z chovů zapojených do České cechovní normy, také smí používat pouze krmiva od schválených výrobců, ale navíc musí postupovat podle pravidel pro snižování užití antibiotik v chovu.
Přesná pravidla pro chovy zapojené do Českých cechovních norem najdete zde.

České cechovní normy nabírají na síle  (Týden 4, rok 2023)
Je to už půl roku, co byly spuštěny České cechovní normy v chovech prasat. Za tu dobu se podařilo zapojit do systému už více než třetinu objemu produkovaného masa a téměř polovinu produkovaných selat. O tom, že je systém určen nejen pro velké chovy, ale skutečně pro všechny, svědčí i to, že jsou dnes zapojeny všechny kategorie podniků. Ten nejmenší, který se dosud do ČCN přihlásil prodává na jatka přibližně 60 kusů ročně. Ten největší naopak více než 150 tisíc kusů.
Číst dál ...

Krmiva v Českých cechovních normách  (Týden 42, rok 2022)
Asi nejkontroverznějším bodem Českých cechovních norem pro prasata je povinnost odebírat krmivo od dodavatele zapojeného do systému nadstandartního řízení kvality krmiv. Drtivá většina velkých dodavatelů krmných směsí pro prasata do něho zapojena je. Co ale s podniky, které si míchají krmiva sami?
Číst dál ...

Svaz žádá o zapojení do Českých cechovních norem  (Týden 38, rok 2022)
Na valné hromadě Svazu chovatelů prasat, která se konala v minulém týdnu, byly jedním z velmi důležitých témat České cechovní normy. Svaz chovatelů prasat se jejich prostřednictvím snaží prosadit do všech výrobků, které jsou touto značkou označeny, suroviny z tuzemské produkce. Velmi důležité ale v tomto směru bude, aby se podařilo do systému Českých cechovních norem zapojit co největší podíl chovatelů. Ředitel Svazu proto apeloval na chovatele, aby se do systému zapojili v co největším počtu.
Číst dál ...

České cechovní normy se rozbíhají  (Týden 33, rok 2022)
Už dlouho se mluví o tom, že je potřeba vrátit české maso do výrobků. Je to asi jediná cesta, jak zvýšit poptávku po tuzemských prasatech. Právě to je důvod, proč se chovatelé prasat připojují k projektu České cechovní normy. Podle dohody se totiž v průběhu příštích tří let změní pravidla pro výrobky zařazené do České cechovní normy a podmínkou bude, aby surovina pocházela z chovů, které jsou také do systému zapojeny.
Číst dál ...

První chovy v ČCN  (Týden 24, rok 2022)
Již na počátku roku podepsaly Svaz chovatelů prasat a Potravinářská komora smlouvu o spolupráci na Českých cechovních normách. Jejím konečným cílem by mělo být, aby ve výrobcích z vepřového masa, označených logem ČCN, byla surovina pocházející z chovů zapojených do tohoto systému. Spotřebitelé by tak měli mít jasnou garanci původu masa.
Číst dál ...

Načti další zprávy