Za vším hledej Čínu  (Týden 3, rok 2023)
Podle odhadů se v roce 2023 zvýší celosvětová produkce vepřového masa a zároveň se zmenší objem masa, které projde mezinárodním obchodem. Vysvětlením tohoto na první pohled nelogického vývoje je zvyšování produkce masa v Číně a zároveň snižování jejího dovozu. Federální ministerstvo zemdělství USA předpokládá, že produkce Číny vzroste o 2%. Potřeba dovozu proto poměrně výrazně klesne a dosáhne "jen" 1,7 mil. tun za rok. Přitom loňský dovoz byl o 100 tisíc tun vyšší.
Číst dál ...

Změna už i ve Španělsku  (Týden 2, rok 2023)
Španělsko je v současné Evropě známé jako země, která neustále zvyšovala stavy a zhoršovala situaci na vnitrounijním trhu. Nyní ale krize dopadla i na španělské chovatele. Podle předběžných výsledků se zdá, že v roce 2022 se poprvé za posledních deset let sníží objem vyrobeného vepřového masa.
Číst dál ...

Dánská produkce padá  (Týden 46, rok 2022)
Minulé vydání vepřovinek přineslo informaci o rychlém poklesu stavů v Polsku. Zdaleka však není jediné, kde se produkce vepřového masa snižuje. Podobnou informaci přinesl i dánský statistický úřad, podle kterého byly stavy prasat na konci třetího čtvrtletí nejnižší za posledních 20 let.
Číst dál ...

Koncentrace chovu je celoevropský fenomén  (Týden 45, rok 2022)
Často se mluví o tom, že Česká republika má výrazně větší chovy hospodářských zvířat než zbytek EU. Pravda je však trochu jiná. V tomto směru jsou mezi jednotlivými státy obrovské rozdíly. Na jedné straně je Rumunsko s pouhými několika prasaty na hospodářství a na straně druhé potom Dánsko s průměrem téměř 4000 kusů na hospodářství. Všeobecně se dá říci, že čím větší význam země na trhu s jatečnými prsasaty tím větší koncentrace zvířat. Vysoká efektivita, která je neoddělitelně spojena se specializací a většími počty zvířat, je jedním z rozhodujících faktorů konkurenceschopnosti.
Číst dál ...

Stavy prasat v Polsku padají  (Týden 44, rok 2022)
Polský statistický úřad zveřejnil informace o stavech prasat k pololetí letošního roku. Celkové počty prasat se ve srovnání s pololetím loňského roku snížily o 12,9%, což představuje 1,42 milionu kusů. Jde tedy o pokles větší než je počet prasat v celé České republice. I přes pokles je v Polsku chováno 9,6 mil. prasat. Ještě větší pokles byl evidován v kategorii prasnic. Těch ubylo téměř o 129 tisíc kusů (-17,5%) a celkem je jich v Polsku evidováno 606 tisíc.
Číst dál ...

Načti další zprávy