IPPC

Změny v IPPC mohou otevřít cestu k dotacím  (Týden 47, rok 2020)
V současné době probíhají přezkumy integrovaných povolení u chovů, které spadají pod IPPC. Pro majitele, jichž se to týká, jde jistě o nepříjemný proces, protože nejsou dostatečně vyjasněná pravidla. Zároveň však znamenají příležitost provést v IPPC některé úpravy. Konkrétně se jedná o biotechnologické přípravky. Ti chovatelé, kteří mají jejich používání uvedeno v provozním řádu nebo přímo v integrovaném povolení, totiž nemohou žádat o podporu na zlepšení stájového mikroklimatu v dotačním programu 20.C.
Číst dál ...

Pro výpočet amoniaku lze použít alternativní cestu  (Týden 44, rok 2020)
Jedním z nejdůležitějších faktorů pro výpočet emisí v rámci integrovaného povolení k provozu jsou emisní faktory. Ty jednoduše řečeno udávají, kolik amoniaku vypustí jedno zvíře za rok. Emisní faktory, které jsou používány u nás, jsou však v některých případech výrazně vyšší než ty, které jsou využívány v zemích západní Evropy. To staví naše chovatele do nevýhodného postavení a nutí je zavádět v podnicích drastičtější opatření, která emise snižují.
Číst dál ...

Přezkumy IPPC mají konečně jasná pravidla  (Týden 43, rok 2020)
Poslední novela nařízení o IPPC přinesla hned několik novinek a nyní se kvapem blíží čas, kdy budou muset být promítnuty do integrovaných povolení. Proto probíhají u všech zařízení s integrovaným povolením přezkumná řízení. K celé řadě ze změn ale dosud chyběl výklad a metodické pokyny k jejich provádění. Po jednáních Svazu s Ministerstvem životního prostředí se podařilo drtivou většinu problémů vyřešit.
Číst dál ...

Předsednictvo Svazu jednalo o Českých cechovních normách  (Týden 22, rok 2020)
Po skončení koronavirového omezení se konalo jednání předsednictva SCHP. Zabývalo se průběhem celé krize způsobené nákazou COVID-19 a velmi kladně zhodnotilo přístup MZe k dotačním podporám pro chovatele prasat. Na druhé straně bude ale i nadále požadovat, aby byla sjednocena pravidla pro podniky živočišné výroby, které by případně čelily rozsáhlejší karanténě zaměstnanců.
Číst dál ...

Holandsko přijde o část chovatelů prasat  (Týden 48, rok 2018)
Nizozemí je jednou z velmocí ve světě chovu prasat - přinejmenším pokud vezmeme v úvahu jeho velikost. Právě v hustotě chovů prasat ale tkví největší nebezpečí pro chovatele samotné. Zatížení půdy, které je přibližně 15 krát větší než u nás (239 prasat/km) s sebou nese i omezení z pohledu životního prostředí a emisí. Výrazně se zpřísňují také pravidla welfare.
Číst dál ...

Načti další zprávy