Dobré životní podmínky zvířat

Zakáže referendum intenzivní chov hospodářských zvířat ve Švýcarsku?  (Týden 34, rok 2022)
Švýcarsko má již dnes nejpřísnější welfarovou legislativu v celé Evropě a možná i na světě. Už dnes nesmějí chovat víc než například 1500 výkrmových prasat nebo 300 kusů hovězího na jedné farmě a v zákoně o welfare je stanoveno, že chovatel musí udělat maximum pro zajištění veškerých potřeb zvířat a nesmí snižovat jejich důstojnost. Přesto se skupině aktivistů zdá, že je nutné jít ještě výrazně dále - zakázat všeobecně intenzivní chov zvířat.
Číst dál ...

Tlak na krácení ocásků se stupňuje  (Týden 34, rok 2022)
Krácení ocásků u selat je velkým tématem dnešní doby. Tlak EU na jeho ukončení se neustále stupňuje, ale přesto je v Evropě v drtivé většině případů selatům ocásek krácen. Okusování a komplikace s ním spojené jsou natolik velkým problémem, že si většina chovatelů nedokáže představit, že by s krácením přestala.
Číst dál ...

Jak přilákat selata ke krmení?  (Týden 32, rok 2022)
Příjem krmiva po odstavu je jednou z věcí, která rozhoduje o tom, jak úspěšní budeme v předvýkrmu. Pro předcházení poodstavovým průjmům je to jedna z rozhodujících věcí. Jak ale přilákat selata ke krmení?
Číst dál ...

Dánsko přezbrojuje  (Týden 29, rok 2022)
Největší evropský producent selat spustil program na přebudování poroden prasnic. Současné technologie s fixační klecí musí být do roku 2035 nahrazeny buď volným ustájením, nebo pouze dočasnou fixací prasnic v prvních dnech po porodu.
Číst dál ...

Chladící matrace pro prasnice zlepšují užitkovost selat  (Týden 8, rok 2022)
Tepelný stres je u kojících prasnic jedním z velkých problémů. Vede k problémům s produkcí mléka a následně k tomu, že celý vrh špatně prospívá. Udržet na porodnách správné klima je ale problém, protože potřeby selat se od nároků prasnice diametrálně odlišují. Na univerzitě v Purdue (USA) proto vyvinuli chladící podložku pro prasnice. Jedná se o profilovaný hliníkový plát, uvnitř něhož je umístěno potrubí s chladící kapalinou. Senzory určují, zda je prasnice přehřátá a je třeba spustit chladící okruh, nebo nikoli.
Číst dál ...

Načti další zprávy