Dobré životní podmínky zvířat

Už půl roku kastrují Němci s celkovou anestezií  (Týden 27, rok 2021)
Od počátku letošního roku je v platnosti zákon, který v Německu zakazuje kastraci kanečků s lokální anestezií. Chovatelé si tedy musí zvolit jednu z následujících možností: výkrm kanečků, imunokastrace, nebo kastrace s celkovou anestezií.
Číst dál ...

Tlak na welfare přichází od obchodníků  (Týden 26, rok 2021)
Dva řetězce (Aldi Sud a Aldi Nord), které v Německu stojí za prodejem přibližně čtvrtiny výsekového masa, se rozhodly, že od roku 2030 výrazně zvýší standardy welfare u zvířat, jejichž maso prodávají.
Číst dál ...

Europarlament vyzval k zákazu klecí v chovu  (Týden 21, rok 2021)
Na počátku týdne se konalo v zemědělském výboru Europarlamentu veřejné slyšení k iniciativě "Konec doby klecové". Výsledkem je výzva Evropské komisi, aby do roku 2027 zakázala klecové ustájení v chovu hospodářských zvířat. Rezoluce přitom požaduje, aby to komise udělala s odpovídajícím přechodným obdobím a s ohledem na požadavky jednotlivých druhů hospodářských zvířat.
Číst dál ...

Míří Německo k dani na welfare?  (Týden 12, rok 2021)
Německá spolková rada při svém posledním zasedání zaslala vládě požadavek, aby byla připravena finanční strategie pro transformaci zemědělství na ekologicky příznivější a přátelštější ke zvířatům. Ve své žádosti se opírá o závěry takzvané Borchertovy komise, která již před rokem představila návrhy na to, jak by se mohla změnit živočišná výroba a jakým způsobem by to mělo být financováno.
Číst dál ...

S oplocením může pomoci LEADER  (Týden 8, rok 2021)
Novela vyhlášky o ochraně zvířat proti týrání zdvihla vlnu vášní. Především ze strany některých menších chovů nebo chovů zařazených do systému ekologického zemědělství zaznívala ostrá kritika proti povinnosti mít hospodářství oplocená a v případě venkovního chovu zabránit možnosti kontaktu s divokými zvířaty dokonce dvojitým plotem. Je celkem pochopitelné, že nové povinnosti ukládané v době, kdy všichni chovatelé prasat prodělávají, se mohou setkat s nevstřícnou odezvou.
Číst dál ...

Načti další zprávy