Dobré životní podmínky zvířat

Jsou požadavky na lepší welfare skutečné?  (Týden 42, rok 2022)
Média i průzkumy jsou plné informací o tom, že spotřebitelé požadují lepší životní podmínky zvířat. Mnohem komplikovanější je potom otázka, zda jsou ochotni za takovou produkci platit víc. Odpověď by mohla přinést poslední změna legislativy v sousedním Německu. Federální vláda totiž schválila návrh zákona o označování potravin živočišného původu.
Číst dál ...

Zakáže referendum intenzivní chov hospodářských zvířat ve Švýcarsku?  (Týden 34, rok 2022)
Švýcarsko má již dnes nejpřísnější welfarovou legislativu v celé Evropě a možná i na světě. Už dnes nesmějí chovat víc než například 1500 výkrmových prasat nebo 300 kusů hovězího na jedné farmě a v zákoně o welfare je stanoveno, že chovatel musí udělat maximum pro zajištění veškerých potřeb zvířat a nesmí snižovat jejich důstojnost. Přesto se skupině aktivistů zdá, že je nutné jít ještě výrazně dále - zakázat všeobecně intenzivní chov zvířat.
Číst dál ...

Tlak na krácení ocásků se stupňuje  (Týden 34, rok 2022)
Krácení ocásků u selat je velkým tématem dnešní doby. Tlak EU na jeho ukončení se neustále stupňuje, ale přesto je v Evropě v drtivé většině případů selatům ocásek krácen. Okusování a komplikace s ním spojené jsou natolik velkým problémem, že si většina chovatelů nedokáže představit, že by s krácením přestala.
Číst dál ...

Jak přilákat selata ke krmení?  (Týden 32, rok 2022)
Příjem krmiva po odstavu je jednou z věcí, která rozhoduje o tom, jak úspěšní budeme v předvýkrmu. Pro předcházení poodstavovým průjmům je to jedna z rozhodujících věcí. Jak ale přilákat selata ke krmení?
Číst dál ...

Dánsko přezbrojuje  (Týden 29, rok 2022)
Největší evropský producent selat spustil program na přebudování poroden prasnic. Současné technologie s fixační klecí musí být do roku 2035 nahrazeny buď volným ustájením, nebo pouze dočasnou fixací prasnic v prvních dnech po porodu.
Číst dál ...

Načti další zprávy