České cechovní normy

Kvalitní potraviny z domácích zdrojů

Svaz chovatelů prasat se připojil ke snaze potravinářské komory o vytvoření garantovaného systému pro potraviny. Na počátku všeho byla snaha garantovat jen složení a postup výroby potravin. Postupně ale přibyla také snaha garantovat původ surovin. Dnešní Česká cechovní norma u výrobky z vepřového masa by tak měla zákazníkovi garantovat, že při výrobě bylo použito maso z chovů, které jsou do systému zapojeny a bylo zpracováno podle schválených výrobních postupů.

A co znamená systém u chovatelů?
Je možné ho rozdělit do dvou částí. České cechovní normy pro selata a pro jatečná prasata. V obou částech musí chovatel prokázat, že postupuje podle nadstandardních pravidel.

Chovatel selat musí být zapojen do programů na zlepšování welfare chovaných zvířat a zároveň musí používat krmiva výrobců, kteří jsou také zapojeni do ČCN. Tak je garantováno, že zvířata dostávají nadstandardní péči a zároveň jsou krmena maximálně bezpečnými krmnými směsmi.

Chovatel jatečných prasat musí nakupovat selata z chovů zapojených do České cechovní normy, také smí používat pouze krmiva od schválených výrobců, ale navíc musí postupovat podle pravidel pro snižování užití antibiotik v chovu.
Přesná pravidla pro chovy zapojené do Českých cechovních norem najdete zde.

Svaz žádá o zapojení do Českých cechovních norem  (Týden 38, rok 2022)
Na valné hromadě Svazu chovatelů prasat, která se konala v minulém týdnu, byly jedním z velmi důležitých témat České cechovní normy. Svaz chovatelů prasat se jejich prostřednictvím snaží prosadit do všech výrobků, které jsou touto značkou označeny, suroviny z tuzemské produkce. Velmi důležité ale v tomto směru bude, aby se podařilo do systému Českých cechovních norem zapojit co největší podíl chovatelů. Ředitel Svazu proto apeloval na chovatele, aby se do systému zapojili v co největším počtu.
Číst dál ...

České cechovní normy se rozbíhají  (Týden 33, rok 2022)
Už dlouho se mluví o tom, že je potřeba vrátit české maso do výrobků. Je to asi jediná cesta, jak zvýšit poptávku po tuzemských prasatech. Právě to je důvod, proč se chovatelé prasat připojují k projektu České cechovní normy. Podle dohody se totiž v průběhu příštích tří let změní pravidla pro výrobky zařazené do České cechovní normy a podmínkou bude, aby surovina pocházela z chovů, které jsou také do systému zapojeny.
Číst dál ...

První chovy v ČCN  (Týden 24, rok 2022)
Již na počátku roku podepsaly Svaz chovatelů prasat a Potravinářská komora smlouvu o spolupráci na Českých cechovních normách. Jejím konečným cílem by mělo být, aby ve výrobcích z vepřového masa, označených logem ČCN, byla surovina pocházející z chovů zapojených do tohoto systému. Spotřebitelé by tak měli mít jasnou garanci původu masa.
Číst dál ...

České cechovní normy  (Týden 17, rok 2022)
Svaz chovatelů prasat ve spolupráci s Potravinářskou komorou připravil České cechovní normy (ČCN) pro selata a jatečná prasata. Důvodem tohoto kroku je zájem maloobchodu o značku Česká cechovní norma. Ta však až dosud nevypovídala o původu suroviny, ale "jen" o zpracování výrobku podle normy.
Číst dál ...

Maloobchody rekordně expandovaly  (Týden 6, rok 2022)
Nezpochybnitelným vítězem koronavirové krize jsou nadnárodní maloobchodní řetězce. V loňském roce došlo k další silné expanzi, počet tuzemských prodejen nadnárodních potravinářských řetězců rekordně vzrostl. Nejvíce v počtu prodejen posílily řetězce Lidl, Albert supermarket, Billa a Penny Market.
Číst dál ...

Načti další zprávy