O prasatech víme (skoro) vše

Novinky

Informace jsou nejdůležitější zbraní v konkurenčním boji. Naše informace Vám pomohou vědět o všem, co se v chovu prasat šustne a být vždy připraveni na klíčová rozhodnutí.


Číst dál

Ekonomika

Peníze jsou vždy až to první, oč běží. Náklady a tržby chovatelů prasat jsou dány několika základními faktory. Jaká je cena jatečných prasat? Jaká cena obilovin?


Číst dál

Dotace

Zemědělství bez dotací si dnes nelze představit. Víte jaké dotace můžete získat dnes nebo třeba příští rok? Pomůžeme Vám se orientovat. Pomůžeme Vám žádat. Zkrátka ... pomůžeme Vám.

Číst dál

Africký mor prasat

Africký mor prasat je fenoménem, který mění celý obvyklý svět obchodu s jatečnými prasaty. Šíří se v EU, Rusku i Číně a boj proti nemu se zatím zdá být bezúspěšný.


Číst dál

České cechovní normy

Kvalitní a bezpečné potraviny ze surovin, které jsou pod kontrolou. Asi tak by se daly stručně definovat snahy ukryté za vstupem chovatelů prasat do Českých cechovních norem.Číst dál

Statistika

Statistika nuda je. Bez přesných čísel o minulém vývoji ale není možné odhadovat budoucí vývoj. Statistika je proto nezbytným nástrojem při plánování produkce a řízení podniku.Číst dál

Životní prostředí

V hustě zabydlené Evropě musí zemědělství pečlivě řešit dopady všech činností na životní prostředí. Ačkoli jsou veškerá opatření v tomto směru nákladná, jsou nutná pro budoucnost celého změdělství.Číst dál

Welfare

Dobré životní podmínky zvířat jsou stále více v centru pozornosti nezemědělské společnosti. Spotřebitelé jsou od zemědělství v dnešním světě velmi vzdáleni a hledání kompromisů je proto velmi koplikované.


Číst dál
 

Vepřovinky

    Bohužel se vyskytly problémy se zobrazením zpráv.
    Velmi se omlouváme.
    Prosím zkuste stránku navštívit později.

    System.ArgumentOutOfRangeException: Index and length must refer to a location within the string. Parameter name: length at System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) at ASP.default_aspx.CapText(Match m) in e:\Web\sites\nai0000035541\wwwroot\Default.aspx:line 163 at System.Text.RegularExpressions.RegexReplacement.Replace(MatchEvaluator evaluator, Regex regex, String input, Int32 count, Int32 startat) at System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(String input, MatchEvaluator evaluator, Int32 count, Int32 startat) at System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(String input, MatchEvaluator evaluator) at ASP.default_aspx.PrevodAdresy(String StrProPrevod) in e:\Web\sites\nai0000035541\wwwroot\Default.aspx:line 154 at ASP.default_aspx.fill_veprovinky() in e:\Web\sites\nai0000035541\wwwroot\Default.aspx:line 107
Číst Vepřovinky