Graf cen

 
Konec prázdnin ve znamení stability
Vyhlášená cena jatečných prasat v Německu zůstává stále beze změny. Základ tedy bude i v příštím ...
Prasata v oblasti zamořené morem mají zůstat co nejvíc v klidu
Kolem kritické oblasti, ve které se již našlo 86 pozitivních uhynulých divočáků je vybudován pás ...
Mor proniká i do velkých farem - opatrnost upadá
Dosud se postiženým zemím EU (Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko) poměrně dobře dařilo držet africký ...
Počet prasat v EU pomalu roste
Po všeobecném snižování stavů prasat (a především prasnic) v letech 2015 a 2016 se vývoj obrací. ...
Kauza fipronil ukazuje problémy v kontrole potravin
Evropská komise vyšetřuje případ kontaminovaných vajec ve snaze zjistit, zda belgické úřady ...
Kauza fipronil ukazuje problémy v kontrole potravin
Evropská komise vyšetřuje případ kontaminovaných vajec ve snaze zjistit, zda belgické úřady ...SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace stránek

Licence Creative Commons
Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
 

27.6.2017

Mor prasat zdraví lidí neohrožuje

Podle informací Státní veterinární správy byl včera, 26. 6. 2017 potvrzen Národní referenční laboratoří pro africký mor prasat (AMP) pozitivní výsledek vyšetření na přítomnost viru AMP u uhynulého divočáka. V tomto okamžiku, není žádný důvod k panice. Jedná se o nepříjemnou zprávu pro chovatele, ale spotřebitelé mohou zůstat v klidu. Africký mor prasat není přenosný na člověka. Plné znění tiskové zprávy naleznete zde.

15.11.2016

Konference Chov prasat 2017 na webu

Ve středu 9. listopadu proběhla v hotelu Tři Věžičky pravidelná konference chovatelů prasat. Plný sál sledoval vystoupení domácích i zahraničních odborníků. A právě jejich zastoupení bylo letos rekordní - plná polovina přednášejících totiž nepocházela z ČR. Přednášky na téma snižování ztrát selat jistě tuto problematiku přiblížily všem přítomným, jak z pohledu praktického veterináře, tak i z pohledu poněkud více teoretického, ale velmi dobře a jasně vysvětleného. Zajímavé informace se ale neomezily jen na tuto oblast. Pozornost byla věnována i léčbě onemocnění u selat, celkové antibiotické politice a snižování objemu antibiotik. Všechny prezentace, které na konferenci zazněli najdete na stránkách Svazu chovatelů prasat.

19.9.2016

Komoditní rada žádá pomoc pro celý sektor

Přestože v posledních měsících došlo v rámci Evropské unie k určitému zlepšení vzhledem k akutnímu nedostatku prasat poptávaných zpracovateli, nemají zatím chovatelé prasat v České republice důvod k přílišnému optimismu. Tuzemská cena je totiž stále nižší (přibližně o 2 Kč za kilogram živé váhy) v porovnání s cenou německou a vyšší cenu dostávají při prodeji dokonce i chovatelé z většiny zemí východní Evropy. Ani zvýšení ceny v průběhu letošního léta nevedlo k tomu, že by průměrná roční cena přesáhla výrobní náklady. Již druhý rok se drží průměrná cena pod jejich úrovní. Každé prase dodané na jatka tak znamená pro chovatele ztrátu. V porovnání s rokem 2014 je v přepočtu na průměrnou cenu dokonce o sedm korun nižší. Proto Komoditní rada pro vepřové maso při Agrární komoře apeluje na Ministerstvo zemědělství, ale také na vládu jako celek, aby přijala taková opatření, která zajistí zachování konkurenceschopnosti tuzemských chovatelů prasat v rámci jednotného trhu Evropské unie. Zejména se to týká kontroly dovozů podezřele levného masa a kontroly označování původu masa v maloobchodní síti. Komoditní rada rovněž žádá, aby byla zrealizována přislíbená podpůrná opatření jako je například zrušení daně z příjmů u dotací či zahrnutí vývozu kejdy na cizí pole do zelené nafty.

16.9.2016

Druhý záchranný balíček

Evropská komise potvrdila, že pro chovatele skotu a prasat bude připraven druhý záchranný balíček. Pro Českou republiku bude představovat v součtu s národním kofinancováním 550 mil. Kč. Dosud není jasné, jakým způsobem bude rozděleno mezi chovatele prasata a chovatele skotu. Jisté však je, že chovatelé budou muset kvůli získání této podpory splnit jednu z následujících podmínek: nezvyšování produkce nebo absolvování zvláštního školení v oblasti finančního managementu. Konkrétní informace sdělíme chovatelům jakmile budou k dispozici.

9.6.2016      Pouze pro členy svazu

Valná hromada SCHP

Ve Větrném Jeníkově se konala valná hromada Svazu chovatelů prasat. Kromě informací o činnosti Svazu a jeho dalších záměrech došlo ke změně základích dokumentů - stanov a příspěvkového řádu. Detaily naleznete přímo na stránce věnované valné hromadě.

3.3.2016

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo "Zásady pro dotace pro rok 2016"

Jedná se o velmi podstatný dokument, který je rozhodující pro všechny žadatele o dotace z národních zdrojů. V letošním roce nejsou v dotačních titulech žádné podstatné změny. Kompletní znění Zásad najdete na webu MZe. Členové SCHP je mohou získat přímo na webu SCHP, kde naleznete výňatek všech dotačních titulů, týkajících se chovu prasat. V průběhu několika dní se navíc na stránkách věnovaných dotační politice objeví i detailní informace k dotacím na welfare.

7.1.2016

Pravda o spotřebě antibiotik

V posledních měsících byla, díky připravované novele veterinárního zákona a radikálnímu odporu komory veterinárních lékařů, vystupňována diskuse o nadužívání antibiotik ve veterinární praxi a o možném dalším zhoršení této situace. Stanovisko Svazu chovatelů prasat k této problematice najdete zde.