Graf cen

 
Růst cen se projevil už i u nás
Německá vyhlášená cena si udržela svůj vzestupný trend. Další tři centy nárůstu přivádějí cenu na ...
Welfare v době březosti má vliv na kvalitu selat
Skupinový chov prasnic v době březosti je dnes praxí vyžadovanou zákonem. Studie vědců z institutu ...
Ztráty kvůli africkému moru prasat rychle rostou
V Rusku se stále nedaří zvládnout šíření afrického moru prasat. Nejlépe o tom vypovídá výše ...
Mikrobiom místo antibiotik?
Mikrobiom je staro-nový termín, který se rychle zabydluje v lékařském slovníku. Je jím v podstatě ...
Mikrobiom místo antibiotik?
Mikrobiom je staro-nový termín, který se rychle zabydluje v lékařském slovníku. Je jím v podstatě ...SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Administrace stránek

Licence Creative Commons
Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko
 

19.10.2016

Konference chov prasat 2017 se blíží

Již tradičně pořádaná podzimní konference Svazu chovatelů prasat v hotelu Tři Věžičky se blíží. Letos se bude konat 9. listopadu a jejím hlavním motivem bude snižování ztrát selat před odchovem. Moderní genotypy prasat jsou schopny nabídnout celkem bez problémů vysokopočetné vrhy. Práce s nimi se však velmi výrazně liší od toho, na co byli chovatelé dříve zvyklí. Jen intenzivní a především vysoce kvalifikovaná péče o selata a prasnice v období kojení a předvýkrmu zajistí přežití selat a ve výsledku i dobré ekonomické výsledky chovu. Jako obvykle na semináři vystoupí významní zahraniční hosté, kteří nabídnou své pohledy na tuto problematiku. Protože je zdravotní stav populace prasat je velmi komplikovaný, stalo se takřka nemožné zorganizovat prohlídku jakéhokoli chovu. Proto bude v letošním programu jako malý bonus i videoprohlídka jednoho ze špičkových chovů. Program i on-line registraci na konferenci najdete na webových stránkách Svazu. Počet míst je z technických důvodů omezen. Proto využijte on-line registraci k zajištění Vaší účasti.

19.9.2016

Komoditní rada žádá pomoc pro celý sektor

Přestože v posledních měsících došlo v rámci Evropské unie k určitému zlepšení vzhledem k akutnímu nedostatku prasat poptávaných zpracovateli, nemají zatím chovatelé prasat v České republice důvod k přílišnému optimismu. Tuzemská cena je totiž stále nižší (přibližně o 2 Kč za kilogram živé váhy) v porovnání s cenou německou a vyšší cenu dostávají při prodeji dokonce i chovatelé z většiny zemí východní Evropy. Ani zvýšení ceny v průběhu letošního léta nevedlo k tomu, že by průměrná roční cena přesáhla výrobní náklady. Již druhý rok se drží průměrná cena pod jejich úrovní. Každé prase dodané na jatka tak znamená pro chovatele ztrátu. V porovnání s rokem 2014 je v přepočtu na průměrnou cenu dokonce o sedm korun nižší. Proto Komoditní rada pro vepřové maso při Agrární komoře apeluje na Ministerstvo zemědělství, ale také na vládu jako celek, aby přijala taková opatření, která zajistí zachování konkurenceschopnosti tuzemských chovatelů prasat v rámci jednotného trhu Evropské unie. Zejména se to týká kontroly dovozů podezřele levného masa a kontroly označování původu masa v maloobchodní síti. Komoditní rada rovněž žádá, aby byla zrealizována přislíbená podpůrná opatření jako je například zrušení daně z příjmů u dotací či zahrnutí vývozu kejdy na cizí pole do zelené nafty.

16.9.2016

Druhý záchranný balíček

Evropská komise potvrdila, že pro chovatele skotu a prasat bude připraven druhý záchranný balíček. Pro Českou republiku bude představovat v součtu s národním kofinancováním 550 mil. Kč. Dosud není jasné, jakým způsobem bude rozděleno mezi chovatele prasata a chovatele skotu. Jisté však je, že chovatelé budou muset kvůli získání této podpory splnit jednu z následujících podmínek: nezvyšování produkce nebo absolvování zvláštního školení v oblasti finančního managementu. Konkrétní informace sdělíme chovatelům jakmile budou k dispozici.

9.6.2016      Pouze pro členy svazu

Valná hromada SCHP

Ve Větrném Jeníkově se konala valná hromada Svazu chovatelů prasat. Kromě informací o činnosti Svazu a jeho dalších záměrech došlo ke změně základích dokumentů - stanov a příspěvkového řádu. Detaily naleznete přímo na stránce věnované valné hromadě.

3.3.2016

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo "Zásady pro dotace pro rok 2016"

Jedná se o velmi podstatný dokument, který je rozhodující pro všechny žadatele o dotace z národních zdrojů. V letošním roce nejsou v dotačních titulech žádné podstatné změny. Kompletní znění Zásad najdete na webu MZe. Členové SCHP je mohou získat přímo na webu SCHP, kde naleznete výňatek všech dotačních titulů, týkajících se chovu prasat. V průběhu několika dní se navíc na stránkách věnovaných dotační politice objeví i detailní informace k dotacím na welfare.

7.1.2016

Pravda o spotřebě antibiotik

V posledních měsících byla, díky připravované novele veterinárního zákona a radikálnímu odporu komory veterinárních lékařů, vystupňována diskuse o nadužívání antibiotik ve veterinární praxi a o možném dalším zhoršení této situace. Stanovisko Svazu chovatelů prasat k této problematice najdete zde.